De Kunstenaar

“Een open verbinding zijn tussen het onnoembare en een blaadje papier”

Juke Hudig tekent in pastel en toont in haar werk de virtuoze beheersing van dit medium. ‘s Zomers teken ik indrukken van de natuur.‘s Winters druk ik mij uit in visioenen.‘ De vrolijke kleurrijke bloemenpracht in haar ‘tuinen’ weet zij bijna tastbaar tot leven te wekken, maar ook het geheimzinnige leven tussen de bomen of ver buiten de aarde.

HAAR LEIDRAAD IS LICHT

Licht laat zich vertalen in kleur en vorm. ‘De hele dag beweegt het licht en ik beweeg mee. Dat is een oefening in flexibiliteit en concentratie, in het loslaten van het onderwerp in letterlijke zin; in het doorgronden van de binnenwereld, de zielsuitdrukking van de stof.‘ In de wintermaanden werkt zij in haar atelier en ontstaat haar vrije werk.

Daar schept zij haar ‘droom’pastels. Dat zijn visualiseringen van innerlijke beelden, die ‘als licht en donker in mijn wezen omhoogborrelen’. De verbeelding van het spirituele, de diepere onzichtbare werkelijkheid is het steeds terugkerende thema in Juke Hudig’s vrije werk. Sinds 1994 werkt zij veel naar teksten.

” ‘s Zomers tuinen, in de winter het vrije werk. Juke Hudig werd bekend door haar prachtige tuinpastels.
Kleurrijke, ondoordringbare bloemenzeeën.”

TAAL GETRANSFORMEERD IN BEELDTAAL

Het Oudtestamentische boek ‘Job’; Dante Alighieri’s ‘Divina Commedia’; ‘De dwerg’, een ballade van F. Schubert; De legende van Christoforus, De profeet bij het gedicht van A. Poesjkin. “Op de tekeningen van Juke Hudig zijn meestal mensen te zien, mensen in situaties die een symbolische lading hebben, zonder dat we zo op het eerste gezicht zouden kunnen zeggen welke betekenis zo’n symbool nu eigenlijk heeft. Geen opgelegde symboliek dus, maar eerder de suggestie daarvan, die onopgelost en dus mysterieus blijft. Juke Hudigs techniek staat ervoor in dat de illusie niet wordt verstoord.”

Juke Hudigs nieuwe serie pastels en potloodtekeningen is gewijd aan twee onderwerpen: mensen en landschappen. Is dat zo bijzonder? Bij haar wel. Want zo fijnzinnig en etherisch als haar landschappen zijn-alleen iemand die de pasteltechniek volkomen beheerst is in staat de parelmoerglans van het water op het wad zo weer te geven als Juke Hudig het doet-zo intens en levend zijn de mensen weergegeven. Een pastel als ‘Tatouage d ‘amour’ lijkt met zijn nachtzwarte achtergrond de grenzen van het technisch mogelijke te overschrijden. ”

“Het is niet de verwondering over zoveel meesterschap die beklijft—het is de vervoering zelf, die van de techniek op de afgebeelde personages overgaat, en van die personages op ons.”

EEN INTERVIEW MET JUKE

Juke's Nieuwbrief