Juke Hudig is beeldend kunstenaar en toont in haar tekeningen virtuoze beheersing van het werken met pastelkrijt. Ze publiceerde een tiental boeken, waaronder Dante’s Divina Commedia en Christo- forus, de legende van een heilige. Verhalen waarin een dieperliggende betekenis wordt geopenbaard, een verborgen wijsheid. Voor haar nieuwste boek verdiepte zij zich in het Bijbelverhaal Jonah. Bekijk de PDF >>.

KERK IN MOKUM