“sensitieve en poëtische bladen”. De pastels van Juke Hudig worden gekenmerkt door een imaginair en visionair karakter dat sterk overeenkomsten bezit met de gedroomde werkelijkheid van Odilon Redon. Het overzicht van het oeuvre dat Juke Hudig de afgelopen vijf en twintig jaar heeft opgebouwd, omvat zowel werk met een poëtisch-realistische inslag als pastels die neigen naar lyrisch-abstracte verbeelding. Naast uiteenlopende stijlvarianten is er een opvallende verscheidenheid in thematiek te ontdekken. Rode draad is de diepgevoelde bewondering voor de geheimzinnige kanten van de schepping.

KUNSTBEELD 1997