Posters

JH 158P
"Waar is de weg naar het licht? "

JH 195P
"Lilium superbum"

JH 120P
"De poortwachter"

JH 151P
"Drager in de stroom van de tijd"

JH 119P
"De lichtende engel"

JH 106P
"Ontsluiting van het hart"

JH 211P
"Hemelbode"

JH 209P
"Papavers en grassen"

JH 148P
"Dragen en gedragen worden"

JH 208P
"Citroenvlinders"

JH 107D
"Beatrice & Dante"

JH 150P
Het wassende water

JH 153P
"Ik wil jou dragen over diepe stromen"

JH 118P
"De sterren"

JH 210P
"Kringloop I"

JH 001P
"Lauschen"

JH 124P
"Hemelladder"

JH 229P
"Dante's schaduw"

JH 226P
"Het donkere woud"

JH 227P
"Odysseus en Diomedes "